Bestellen en leveren

Open filter

Informatie over uw bestelling en de levering

Prijs
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Orderkosten zijn (tenzij anders vermeldt) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. orderkosten via onze website gecommuniceerd. De staffel voor verzendkosten is als volgt:

Verzendkosten
Nederland
0 tot 40 euro = € 4.00
Boven 40 euro = € 6.00
Vanaf 100 euro = vrij

Duitsland
€ 7.00
Vanaf 100 euro =vrij

Frankrijk

€ 11.50
Vanaf 100 euro =vrij

België
€ 7.50
Vanaf 100 euro =vrij

Spanje
€ 15.00
Vanaf 100 euro =vrij

Oosterijk
€ 9.50
Vanaf 100 euro =vrij

UK
€ 11.00
Vanaf 100 euro =vrij

Rest
€ 15.00
Vanaf 100 euro =vrij

Betaling
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden en bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief orderkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf:

• IDeal: met gebruik van internetbankieren kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch betalen. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal.

• Paypal: Ook kunt u direct en online betalen door middel van Paypal. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.

De klant geeft “bretonstripe” toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Levering
Bretonstripe streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Bretonstripe echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Bretonstripe zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Bretonstripe verschuldigd is, heeft voldaan.

Retourneren en omruilen
Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden: Artikelen, die u via www.bretontripe.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen. Hiervoor dient u zich wel aan de volgende voorwaarden te committeren:

• Deze artikelen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld via telefoon of mail.
• De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in de originele verpakking worden geretourneerd.
• Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 50% of meer heeft gekocht mogen niet geannuleerd worden.

Bretonstripe accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze opgegeven zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld, worden niet geaccepteerd.
Uw retour zal na ontvangst per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd in de vorm van een tegoedbon, uitgegeven door Bretonstripe. De bon is onbeperkt geldig en kunt u online gebruiken om een openstaande bestelling (gedeeltelijk) te voldoen óf u kunt de bon bij uw eerstvolgende bezoek aan onze site www.bretonstripe.com verzilveren.
De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retourzendingen dienen per post te worden verzonden en dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.