Bestellen en betalen

Prijs

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeldt) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd. De staffel voor verzendkosten is als volgt:

Verzendkosten

Nederland
0 tot 40 euro = € 4.00
Boven 40 euro = € 6.00
Vanaf 50 euro = gratis

Duitsland
€ 7.00
Vanaf 50 euro = gratis

Frankrijk
€ 11.50
Vanaf 100 euro = gratis

België
€ 7.50
Vanaf 100 euro =gratis

Spanje
€ 15.00
Vanaf 100 euro =gratis

Oosterijk
€ 9.50 Vanaf
100 euro =gratis

UK
€ 11.00
Vanaf 100 euro = gratis

Rest
€ 15.00
Vanaf 100 euro = gratis

Betaling

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden en bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief orderkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf:

• IDeal: met gebruik van internetbankieren kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch betalen. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal.

• Paypal: Ook kunt u direct en online betalen door middel van Paypal. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.

De klant geeft “bretonstripe” toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Levering

BRETON STRIPE streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is BRETON STRIPE echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen.
Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt u, (de klant) daarover tijdig geïnformeerd en heeft u het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden.
Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. 
BRETON STRIPE zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.